Verbinden

doe je metTact

Verbinden, dat is het sleutelwoord voor werken metTact. Bij de verschillende elementen, zoals bij Toezicht – Advisering – Coaching – Training, staat dat centraal. Met oog voor de goede verhoudingen tussen mensen onderling. Ook als er verschillende belangen zijn. Dan is verbinding nodig. En verbinden, dat doe je metTact.

Verbinden

doe je

metTact

Verbinden, dat is het sleutelwoord voor werken metTact. Bij de verschillende elementen, zoals bij Toezicht – Advisering – Coaching – Training, staat dat centraal. Met oog voor de goede verhoudingen tussen mensen onderling. Ook als er verschillende belangen zijn. Dan is verbinding nodig. En verbinden, dat doe je metTact.

Scroll verder

T

Toezicht

Bedrijven, organisaties en instellingen vragen om een goed bestuur, maar ook om helder toezicht. Dat dient te gebeuren vanuit verschillende perspectieven. Toezichthouders vormen dan ook een complementair team. Drie aspecten vragen daarbij om speciale aandacht: identiteit, kwaliteit en continuïteit.

– Meer over Toezicht

a

Advies
Leiding geven, dat vergt heel veel van leiders. Ze worden geroepen om keuzes te maken, en soms gaat dat om keuzes tussen twee of meerdere kwaden. Dat voelt vaak eenzaam. Als leider heb je meestal mensen om je heen, maar niet elk aspect van je leidinggevende taken lenen zich voor overleg met mensen in je directe omgeving.

– Meer over Advies

Ambassadeur

Een goed idee ontstaat vaak al werkende weg. Zo’n idee vraagt om uitwerking, gewoon binnen de werksituatie. Daarbij is het van belang om strategisch te denken, om te kijken wat op langere termijn haalbaar is. Vervolgens is het van belang om tactische keuzes te maken. Strategie en tactiek horen nu eenmaal bij elkaar.

– Meer over Ambassadeur

Agendering

Keer op keer blijkt dat christelijke waarden en normen onder druk staan. Soms gaat dat op een harde en confronterende manier. Maar heel vaak gaat het ook sluipend, of met een soort automatische voortgang. Het risico daarvan is dat er niet of nauwelijks (meer) op gereageerd wordt. Soms leidt dat tot een aanvaarding van de status quo.

– Meer over Agendering

c

Coaching

Natuurlijk, er zijn allerlei vormen van coaching. Van meegaand tot confronterend, van sturend tot ontdekkend. Soms is het glashelder wat nodig is. Dan kies je voor gerichte coaching. Maar niet altijd is het zo strak bepaald. Dan is er meer nodig, maatwerk voor de organisatie, precisiewerk gericht op de persoon. Dat vraagt om een coach.

– Meer over Coaching

Communiceren

Alles draait om communicatie, zo lijkt het wel. Dat geldt in normale omstandigheden, gewoon binnen de organisatie of binnen het bedrijf. En ook naar buiten toe, naar alle stakeholders. Dat kan gaan over de gewone dingen, over problemen of juist over successen. Dan is het van belang om iedereen bij de les te houden.

– Meer over Communiceren

Coördineren

Er zijn van die onderwerpen waar iedereen mee te maken lijkt te hebben. Op verschillende plaatsen, door verschillende organisaties, wordt hetzelfde probleem ervaren. Met als gevolg dat er verschillende personen aan de slag gaan om het probleem aan te pakken. Maar al die goede activiteiten kunnen versterkt worden als ze gecombineerd worden.

– Meer over Coördineren

t

Training

De meeste mensen zijn goed in hun vak. Toch moeten ze zich blijven ontwikkelen. Om te voorkomen dat ze inzakken, dat ze achter gaan lopen, dat ze vaardigheden kwijt raken. Om daaraan te werken is het nodig om te oefenen en te oefenen en te oefenen. Dat noem je trainen.

– Meer over Training

Teambuilding

Mooi hoor, zo’n team dat langzamerhand gevormd is. Maar ja, het zijn wel allerlei verschillende mensen. Hoe krijg je die op een lijn? Dat vergt tijd en geduld, en inzicht in de persoonlijkheden waar je mee te maken hebt. Maar ook visie op je eigen stijl van leiding geven.

– Meer over Teambuilding

Troubleshooter

Het lijkt wel of alles escaleert. Als er eenmaal een probleem is ontstaan, dan wordt het of snel opgelost, of het begint te zeuren en te wringen. Relaties komen onder druk te staan, de sfeer gaat hollende achteruit, het probleem wordt met de dag groter. En dan ploft de boel met alle gevolgen van dien. Of er wordt een uitweg gezocht.

– Meer over Troubleshooter

Peter Schalk

Na zijn militaire diensttijd werkte Peter Schalk in het onderwijs, als onderwijzer, adjunct-directeur en directeur. Daarna was hij ruim 25 jaar verbonden aan de RMU, eerst als directeur, sinds 2008 als raad van bestuur. In die functie was hij actief in diverse platforms en netwerken die zich bezighouden met ethische dilemma’s op het terrein van arbeid en beroep.

Sinds 2015 is hij fractievoorzitter van de SGP-fractie in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Als senator zoekt hij het contact met alle politieke partijen, om vanuit een open relatie de Bijbelse waarden en normen naar voren te brengen. Omdat deze heilzaam zijn, voor iedereen!

Per 1 januari 2020 start hij daarnaast als zelfstandig adviseur onder de bedrijfsnaam metTact. De letters van deze naam verwijzen naar zaken als Toezicht – Advisering – Coaching – Training. Meerdere combinaties daarvan vormen de basis van zijn werkzaamheden. Doel is om verbinding te maken tussen mensen en organisaties, en wel metTact. 

Verbinden metTact
06 54376856
peterschalk@mettact.nl

Nieuws metTact

Crisis Consult in 15 minuten

Je merkt het dagelijks. Zo’n crisis raakt ook jouw bedrijf of organisatie. En steeds opnieuw moet er een beslissing genomen worden. Dat kan je niet alleen. Dus kijk je rond. Soms is het makkelijk. Je hebt een collega die je juist even kan helpen bij die laatste...

Lees meer

Een PRICK uitdelen

Veel vergaderingen van Raden van Toezicht worden afgesloten met een korte terugblik. Om dat vorm en inhoud te geven hier de suggestie om een PRICK uit te delen.

Lees meer

Communiceren moet je leren

Je herkent het vast. Van die onderwerpen die zo beladen zijn, dat elke uiting verkeerd kan worden uitgelegd. Als je daar niet op voorbereid bent, begin er dan niet aan. Meestal maak je het probleem alleen maar erger.

Lees meer

In de techniek(hal)

Klasse! Dat is de nieuwe techniekhal, gebouwd bij De Swaef (Wartburg) en Hoornbeeck. Een hal met alle mogelijkheden om vakmensen op te leiden. Hout, metaal, elektrotechniek, en ga zo maar door. Bijzonder om een kijkje te nemen tijdens de opening die onlangs plaats vond.

Lees meer

Blog metTact

De rafelrand

De rafelrand

Aan het einde van de vakantie even een foto. En inderdaad, dit is ‘Het lage licht van Westkapelle’. De markante gietijzeren vuurtoren op het Noorderhoofd is actief en van belang als geleidelicht voor de scheepvaart die via het Oostgat naar de Westerschelde vaart,...

Lees meer
Partir, c’est mourir un peu

Partir, c’est mourir un peu

Mijn Frans is niet zo best, dat geef ik volmondig toe. Maar dit Franse zinnetje past echt wel bij het afscheid van de RMU. Na ruim 25 jaar valt het niet mee om er een punt achter te zetten. Gelukkig had ik het ruim 8 maanden geleden aangekondigd. Zo kon ik er een beetje aan wennen.

Lees meer