Communiceren moet je leren
Peter Schalk
21 februari 2020

Je herkent het vast. Van die onderwerpen die zo beladen zijn, dat elke uiting verkeerd kan worden uitgelegd. Als je daar niet op voorbereid bent, begin er dan niet aan. Meestal maak je het probleem alleen maar erger.

Voorbeelden te over: een probleem in de organisatie, een bedrijfsongeluk, een lastige kwestie rond seksuele intimidatie. Of het thema van vandaag de dag: hoe reageer je op de lhbti-discussie. Het lijkt wel alsof alles daarom draait. De genderideologie draait op volle toeren. Dat blijkt uit het nieuws. En je ziet het terug op allerlei niveaus. En het lijkt wel alsof je geen tegengas mag geven.

Uiteraard is het een discussie waarbij je de woorden goed moet wegen. De bedoeling van het debat is immers niet om mensen weg te zetten of te beschadigen. Het gaat om een zorgvuldige afweging van Bijbelse waarden en normen. Die moeten en mogen vertaald worden naar het leven van alledag. Die vertaling vraagt om zorgvuldige communicatie. 

Daar moet je in investeren. Dat kan je niet zomaar. Communiceren moet je leren! Daarvoor is een mooi programma ontwikkeld. Wil je weten of dat bij je past? Neem contact op metTact!

Voorbeelden te over: een probleem in de organisatie, een bedrijfsongeluk, een lastige kwestie rond seksuele intimidatie. Of het thema van vandaag de dag: hoe reageer je op de lhbti-discussie. Het lijkt wel alsof alles daarom draait. De genderideologie draait op volle toeren. Dat blijkt uit het nieuws. En je ziet het terug op allerlei niveaus. En het lijkt wel alsof je geen tegengas mag geven.

Uiteraard is het een discussie waarbij je de woorden goed moet wegen. De bedoeling van het debat is immers niet om mensen weg te zetten of te beschadigen. Het gaat om een zorgvuldige afweging van Bijbelse waarden en normen. Die moeten en mogen vertaald worden naar het leven van alledag. Die vertaling vraagt om zorgvuldige communicatie. 

Daar moet je in investeren. Dat kan je niet zomaar. Communiceren moet je leren! Daarvoor is een mooi programma ontwikkeld. Wil je weten of dat bij je past? Neem contact op metTact!

Met vriendelijke groet,

Peter Schalk

Adviseur metTact

Lees verder

Crisis Consult in 15 minuten

Je merkt het dagelijks. Zo’n crisis raakt ook jouw bedrijf of organisatie. En steeds opnieuw moet er een beslissing genomen worden. Dat kan je niet alleen. Dus kijk je rond. Soms is het makkelijk. Je hebt een collega die je juist even kan helpen bij die laatste...

Een PRICK uitdelen

Veel vergaderingen van Raden van Toezicht worden afgesloten met een korte terugblik. Om dat vorm en inhoud te geven hier de suggestie om een PRICK uit te delen.