Een PRICK uitdelen
Peter Schalk
18 maart 2020

Veel vergaderingen van Raden van Toezicht worden afgesloten met een korte terugblik. Om dat vorm en inhoud te geven hier de suggestie om een PRICK uit te delen. En PRICK staat voor:

  •  Persoonlijk – hoe functioneerde(n) ik/jij/wij?
  •  Risico’s – hebben wij die in beeld?
  •  Identiteit – was daar oog voor?
  •  Continuïteit – is die geborgd?
  •  Kwaliteit – wordt die geboden?

En een advies daarbij: een PRICK uitdelen, dat doe je metTact.

Met vriendelijke groet,

Peter Schalk

Adviseur metTact

Lees verder

Crisis Consult in 15 minuten

Je merkt het dagelijks. Zo’n crisis raakt ook jouw bedrijf of organisatie. En steeds opnieuw moet er een beslissing genomen worden. Dat kan je niet alleen. Dus kijk je rond. Soms is het makkelijk. Je hebt een collega die je juist even kan helpen bij die laatste...

Communiceren moet je leren

Je herkent het vast. Van die onderwerpen die zo beladen zijn, dat elke uiting verkeerd kan worden uitgelegd. Als je daar niet op voorbereid bent, begin er dan niet aan. Meestal maak je het probleem alleen maar erger.