Partir, c’est mourir un peu
Peter Schalk
30 december 2019

Mijn Frans is niet zo best, dat geef ik volmondig toe. Maar dit Franse zinnetje past echt wel bij het afscheid van de RMU. Na ruim 25 jaar valt het niet mee om er een punt achter te zetten. Gelukkig had ik het ruim 8 maanden geleden aangekondigd. Zo kon ik er een beetje aan wennen.

Met dankbaarheid kijk ik terug op het afscheissymposium dat werd aangeboden. Het ging over ‘De relevantie van het christelijk-sociaal denken in een seculariserende samenleving’.

Daarmee had de RvT een passend thema gekozen, want juist de relevantie van christenen in de samenleving heeft mijn bijzondere interesse. Daarom was het zo mooi om ruim 25 jaar bij de RMU te mogen werken.

Gelukkig blijft het mooiste deel van mijn werk nog doorgaan. In de senaat hoop ik te mogen dienen in het besef dat het christen van waarde is. Niet alleen voor jezelf, maar voor iedereen. En niet omdat wij christenen zijn, maar omdat we de naam van Christus mogen dragen.

Bij mijn afscheid heb ik een prachtige foto overhandigd, van een paar handen die tarwearen vasthouden. Met de bede om Gods onmisbare zegen uit Psalm 90: ‘Het werk onzer handen, bevestig dat’. Dat verzacht de pijn van het vertrek.

Met vriendelijke groet,

Peter Schalk

Adviseur metTact

Lees verder

De rafelrand

Aan het einde van de vakantie even een foto. En inderdaad, dit is ‘Het lage licht van Westkapelle’. De markante gietijzeren vuurtoren op het Noorderhoofd is actief en van belang als geleidelicht voor de scheepvaart die via het Oostgat naar de Westerschelde vaart,...

Starten als ondernemer

Wie had dat ooit gedacht, dat ik nog eens bij de Kamer van Koophandel zou zitten om een eigen onderneming in te laten schrijven. Welnu, het is gebeurd. Onlangs was ik bij de KvK, om metTact in te schrijven. Als zelfstandig adviseur hoop ik daarmee de komende tijd aan de slag te gaan.