Starten als ondernemer
Peter Schalk
20 december 2019

Wie had dat ooit gedacht, dat ik nog eens bij de Kamer van Koophandel zou zitten om een eigen onderneming in te laten schrijven. Welnu, het is gebeurd. Onlangs was ik bij de KvK, om metTact in te schrijven. Als zelfstandig adviseur hoop ik daarmee de komende tijd aan de slag te gaan.

Leuk om te merken dat de naam meteen begrepen wordt. Als zelfstandig adviseur kan ik aan de slag op bestuurlijk en persoonlijk terrein. De afzonderlijke letters van het woord ‘Tact’ bieden daartoe aanknopingspunten. Maar er is ook tact nodig, voor de contacten, voor delicate kwesties, voor onderlinge verhoudingen. Dat hoop ik te gaan doen metTact.

Met vriendelijke groet,

Peter Schalk

Adviseur metTact

Lees verder

De rafelrand

Aan het einde van de vakantie even een foto. En inderdaad, dit is ‘Het lage licht van Westkapelle’. De markante gietijzeren vuurtoren op het Noorderhoofd is actief en van belang als geleidelicht voor de scheepvaart die via het Oostgat naar de Westerschelde vaart,...

Partir, c’est mourir un peu

Mijn Frans is niet zo best, dat geef ik volmondig toe. Maar dit Franse zinnetje past echt wel bij het afscheid van de RMU. Na ruim 25 jaar valt het niet mee om er een punt achter te zetten. Gelukkig had ik het ruim 8 maanden geleden aangekondigd. Zo kon ik er een beetje aan wennen.