Start metTact
Peter Schalk
31 december 2019

Op 1 januari 2020 start ik als zelfstandig adviseur metTact. Doel is om te verbinden, zowel op het persoonlijk vlak, als zakelijk of tussen organisaties.

Niet voor niets is de naam metTact gekozen. Het woord TACT kan worden onderverdeeld in allerlei kernwoorden, zoals Toezicht – Advies – Coaching – Training. Dat zijn niet alleen woorden, maar ook daden. En ze zijn aan elkaar verbonden en lopen in elkaar over. Maar het woord TACT staat ook voor tactvol optreden. Dat is vaak nodig om verschillen in inzichten of tussen belangen op te lossen.

Immers, zomaar opeens kan er spanning ontstaan, tussen mensen onderling, of als belangen door elkaar lopen. Dan is het nodig dat er metTact wordt gezocht naar een begaanbare route om de spanning op te lossen, iedereen in zijn waarde te laten, en verder te kunnen gaan.

Verbinden, dat doe je metTact.

Met vriendelijke groet,

Peter Schalk

Adviseur metTact

Lees verder

Crisis Consult in 15 minuten

Je merkt het dagelijks. Zo’n crisis raakt ook jouw bedrijf of organisatie. En steeds opnieuw moet er een beslissing genomen worden. Dat kan je niet alleen. Dus kijk je rond. Soms is het makkelijk. Je hebt een collega die je juist even kan helpen bij die laatste...

Een PRICK uitdelen

Veel vergaderingen van Raden van Toezicht worden afgesloten met een korte terugblik. Om dat vorm en inhoud te geven hier de suggestie om een PRICK uit te delen.