Afscheid RMU
Peter Schalk
31 december 2019

Na ruim 25 jaar gewerkt te hebben voor de RMU heb ik in december 2019 afscheid genomen van deze organisatie. Ter gelegenheid van het afscheid werd een symposium gehouden over “De relevantie van het christelijk-sociaal denken in een seculariserende samenleving”.

Door de sprekers, prof. dr. Jan Hoogland en dr. ir. Roel Jongeneel werd de aanwezigen een spiegel voorgehouden. Een spiegel van de tijd en van de tijdgeest, maar ook een spiegel van de gezindte en van de achterban.

Na de referaten werd er onder leiding van Riekelt Pasterkamp gediscussieerd. Aan het forum deden beide sprekers mee. Ook Diederik van Dijk, directeur van de NPV, en Josine Westerbeek, voorzitter van het Christelijk Sociaal Congres, debatteerden mee.

In mijn afscheidswoord gaf ik een persoonlijk reflectie op 25 jaar RMU en overhandigde ik aan de RvT en het MT van de RMU een foto, onder de titel ‘Het werk onzer handen, bevestig dat’.

Met vriendelijke groet,

Peter Schalk

Adviseur metTact

Lees verder

Crisis Consult in 15 minuten

Je merkt het dagelijks. Zo’n crisis raakt ook jouw bedrijf of organisatie. En steeds opnieuw moet er een beslissing genomen worden. Dat kan je niet alleen. Dus kijk je rond. Soms is het makkelijk. Je hebt een collega die je juist even kan helpen bij die laatste...

Een PRICK uitdelen

Veel vergaderingen van Raden van Toezicht worden afgesloten met een korte terugblik. Om dat vorm en inhoud te geven hier de suggestie om een PRICK uit te delen.