Toezicht

Bedrijven, organisaties en instellingen vragen om een goed bestuur, maar ook om helder toezicht. Dat dient te gebeuren vanuit verschillende perspectieven. Toezichthouders vormen dan ook een complementair team. Drie aspecten vragen daarbij om speciale aandacht: identiteit, kwaliteit en continuïteit.

Identiteit

Afhankelijk van de context zal dit meer of minder aandacht krijgen. Maar elke organisatie krijgt te maken met identitaire kwesties. Daar moet op worden ingespeeld en geanticipeerd. Ontwikkeling van een bedrijf of instelling vraagt om nieuwe keuzes. Maar die moeten wel verantwoord zijn.

Kwaliteit

Je kunt een mooie identiteit hebben, maar er moet wel geleverd worden. En wel zo dat de klant krijgt wat hij of zij mag verwachten. Dat vraagt om kwaliteit in dienstverlening en in productie. Ook bij nieuwe ontwikkelingen en in beleid dient de kwaliteit te worden geborgd.

Continuïteit

Een gezonde organisatie heeft de financiën op orde. Dat betekent dat de omzet gehaald wordt, dat er zwarte cijfers geschreven worden, dat eventuele rode cijfers onder controle blijven, dat de winst wordt ingezet voor innovatie en investeringen. En dat het levensvatbaar blijkt, zowel financieel als qua product of dienst.

Deze drie zaken – identiteit, kwaliteit, continuïteit – vragen om toezicht vanuit de menselijke maat. Toezichthouders zullen hierop toezien, metTact!