Communiceren

Alles draait om communicatie, zo lijkt het wel. Dat geldt in normale omstandigheden, gewoon binnen de organisatie of binnen het bedrijf. En ook naar buiten toe, naar alle stakeholders. Dat kan gaan over de gewone dingen, over problemen of juist over successen. Dan is het van belang om iedereen bij de les te houden.

Communicatie luistert nauw, zeker als het er om gaat spannen. Als de media aankloppen over een of ander gevoelig thema. Omdat het vaak op het scherpst van de snede gaat. Een ondoordachte opmerking kan grote schade berokkenen. Daarom is het goed om te oefenen, en te oefenen, en te oefenen. En het is handig om inzicht te hebben in manieren van communiceren. Dat vraagt om rust, om kennis, om wijsheid, om geduld. Communiceren doe je metTact.