Ambassadeurschap

Een goed idee ontstaat vaak al werkende weg. Zo’n idee vraagt om uitwerking, gewoon binnen de werksituatie. Daarbij is het van belang om strategisch te denken, om te kijken wat op langere termijn haalbaar is. Vervolgens is het van belang om tactische keuzes te maken. Strategie en tactiek horen nu eenmaal bij elkaar.

De ervaring leert dat een strateeg nog geen tacticus is. Een goed plan vraagt soms om externe ondersteuning. Om iemand die als ambassadeur het idee uitdraagt. Die helpt om stakeholders te informeren en te enthousiasmeren. Iemand die zorgt dat een idee de kans krijgt om werkelijkheid te worden. 

Dat vergt tijd en aandacht. En vooral een diplomatieke houding, om weerstanden te overwinnen of onwennigheid om te buigen naar wenselijkheid. Dat vraagt om ambassadeurschap metTact.