Agendering

Keer op keer blijkt dat christelijke waarden en normen onder druk staan. Soms gaat dat op een harde en confronterende manier. Maar heel vaak gaat het ook sluipend, of met een soort automatische voortgang. Het risico daarvan is dat er niet of nauwelijks (meer) op gereageerd wordt. Soms leidt dat tot een aanvaarding van de status quo.

Om dat te doorbreken is agenderen van thema’s van belang. Dat vraagt om een inventieve houding, om met nieuwe methoden en inzichten onderwerpen op de agenda te zetten. Dat kan richting organisaties, richting het maatschappelijk middenveld, maar ook naar de politiek. Zodat thema’s die er toe doen (weer) op de agenda komen. Dat moet assertief en metTact.