Een PRICK uitdelen

Veel vergaderingen van Raden van Toezicht worden afgesloten met een korte terugblik. Om dat vorm en inhoud te geven hier de suggestie om een PRICK uit te delen. En PRICK staat voor:  Persoonlijk – hoe functioneerde(n) ik/jij/wij? Risico’s – hebben wij die in...